تبلیغات
نقاشی - اصطلاحات معمول نقاشی

اصطلاحات معمول نقاشی


این اصطلاحات عبارتند از :
 • تمثیل
 • بادگن
 • پوینیلیسم (گذاشتن نقطه های رنگین روی سطح سفید)
 • فانتزی
 • نقاشی فیگور (پیکر)
 • تصویر سازی
 • صنعتی
 • منظره
 • طبیعت گرا
 • چهره
 • علمی تخیلی
 • طبیعت بی جان
 • سورئالیسم (فرا واقع گرایی)
 • جنگ