تبلیغات
نقاشی - تکنیکهای نقاشی

 

تکنیکهای نقاشی

تکنیکهای نقاشی عبارتند از :

 

 • رنگ زنی غلیظ
 • آبرنگ
 • لعاب دادن
 • نقاشی با رنگ مومی ( نقاشی یا رنگی که با موم آب کرده بسازند)
 • نقاشی دیواری که معروفترین نوع آن فرسکو می باشد.
 • سایش و نقاشی نقطه ای
 • فوماتو
 • سامی – ای
 • کلاژ
 • نقاشی بر روی تخته
 • نقاشی با اسپری ( گرافیتی )
 • (نقاشی) با مواد جدید
 • نقاشی با کامپیوتر